The Asakusa Umai-mono Kai

The Asakusa Umaimono-kai What is it?
Menu Information The Asakusa Umai-mono Kai


Exploring Delicious Asakusa
Recommendations from participating restaurants

Asakusa Event Calender
Enjoy the four season in Asakusa
"Spring Events"
"Summer Events"
"Autumn Events"
"Winter Events"


Asakusa Map
Zoom in for your favorite spotsWelcome to The Asakusa Umai-mono Kai
©2000-2015 ASAKUSA UMAIMONO-KAI. All right reserved.